QUY TRÌNH KHÔI PHỤC MẬT KHẨU CHO SẢN PHẨM HIKVISION

09:11 |
QUY TRÌNH KHÔI PHỤC MẬT KHẨU
CHO SẢN PHẨM HIKVISION
» Gửi mail yêu cầu reset mật khẩu vào email:
Miền Bắc :   hiepnhaantoan@gmail.com  (04.3762 3200 nhánh 21)
Miền Nam:   doannhaantoan@gmail.com      (08.38.685.689 nhánh 45 )
» Link download phần mềm:
– Phần mềm SADP:   Download tại đây
– Phần mềm iVMS4200:  Download tại đây
» Quy trình reset mất tối đa 30p trong giờ làm việc, tính từ khi Nhà An Toàn nhận được yêu cầu.
» Có 2 cách reset mật khẩu cho các thiết bị Hikvision. Riêng camera IP có thể áp dụng cách reset cứng bằng nút bấm trên camera.
» Link video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=mw621E9Pnb4
CÁCH 1 : KHÔI PHỤC MẬT KHẨU BẰNG CÁCH XUẤT FILE XML
A.Sử dụng SADP
quy trinh khoi phuc mat khau 1
quy trinh khoi phuc mat khau 2
quy trinh khoi phuc mat khau 3
Phần mềm sẽ xuất ra 1 file .XML. Nhà An Toàn sẽ gửi lại 1 file .XML để reset mật khẩu.
quy trinh khoi phuc mat khau 4
quy trinh khoi phuc mat khau 5
quy trinh khoi phuc mat khau 6B. Sử dụng iVMS-4200
Tuân theo quy trình tương tự, xuất file , gửi cho Nhà An Toàn và nhận file KEY.
quy trinh khoi phuc mat khau 7
Thực hiện theo quy trình
 1. Xuất file .XML
 2. Gửi file này cho Nhà An Toàn
 3. Nhận file reset mật khẩu từ Nhà An Toàn
 4. Tạo mật khẩu mới
CÁCH 2: KHÔI PHỤC MẬT KHẨU BẰNG CODE
A. Reset mật khẩu trên màn hình trực tiếp của đầu ghi hình
quy trinh khoi phuc mat khau 8
Click đúp chuột vào góc dưới bên trái bảng đăng nhập
quy trinh khoi phuc mat khau 9
 • Copy số SERIAL NO gửi cho Nhà An Toàn
 • Nhập SECURE CODE nhận được từ Nhà An Toàn. Thiết biị sẽ yêu cầu tạo mật khẩu mới.
B. Khôi phục mật khẩu bằng cách gửi số seri của thiết bị đầy đủ cho Nhà An Toàn
Số seri có dạng:
quy trinh khoi phuc mat khau a
quy trinh khoi phuc mat khau 10
» Gửi mail yêu cầu reset mật khẩu vào email:
Miền Bắc :   hiepnhaantoan@gmail.com  (04.3762 3200 nhánh 21)
Miền Nam:   doannhaantoan@gmail.com      (08.38.685.689 nhánh 45 )
Thông tin hỗ trợ kỹ thuật:
Công ty cổ phần Nhà An Toàn
Nhà nhập khẩu – phân phối chính thức Hikvision tại Việt Nam
Miền Bắc: 04.37623200 nhánh từ 21 đến 24
Miền Nam: 08.38685689 nhánh từ 44 đến 46

QUY TRÌNH KHÔI PHỤC MẬT KHẨU CHO SẢN PHẨM HIKVISION

08:21 |
QUY TRÌNH KHÔI PHỤC MẬT KHẨU
CHO SẢN PHẨM HIKVISION
» Gửi mail yêu cầu reset mật khẩu vào email:
Miền Bắc :   hiep.nhaantoan@gmail.com
Miền Nam:   doannhaantoan@gmail.com
» Link download phần mềm SADP và iVMS-4200
» Quy trình reset mất tối đa 30p trong giờ làm việc, tính từ khi Nhà An Toàn nhận được yêu cầu.
» Có 2 cách reset mật khẩu cho các thiết bị Hikvision. Riêng camera IP có thể áp dụng cách reset cứng bằng nút bấm trên camera.
» Link video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=mw621E9Pnb4
CÁCH 1 : KHÔI PHỤC MẬT KHẨU BẰNG CÁCH XUẤT FILE XML
A.Sử dụng SADP
quy trinh khoi phuc mat khau 1
quy trinh khoi phuc mat khau 2
quy trinh khoi phuc mat khau 3
Phần mềm sẽ xuất ra 1 file .XML. Nhà An Toàn sẽ gửi lại 1 file .XML để reset mật khẩu.
quy trinh khoi phuc mat khau 4
quy trinh khoi phuc mat khau 5
quy trinh khoi phuc mat khau 6B. Sử dụng iVMS-4200
Tuân theo quy trình tương tự, xuất file , gửi cho Nhà An Toàn và nhận file KEY.
quy trinh khoi phuc mat khau 7
Thực hiện theo quy trình
 1. Xuất file .XML
 2. Gửi file này cho Nhà An Toàn
 3. Nhận file reset mật khẩu từ Nhà An Toàn
 4. Tạo mật khẩu mới
CÁCH 2: KHÔI PHỤC MẬT KHẨU BẰNG CODE
A. Reset mật khẩu trên màn hình trực tiếp của đầu ghi hình
quy trinh khoi phuc mat khau 8
Click đúp chuột vào góc dưới bên trái bảng đăng nhập
quy trinh khoi phuc mat khau 9
 • Copy số SERIAL NO gửi cho Nhà An Toàn
 • Nhập SECURE CODE nhận được từ Nhà An Toàn. Thiết biị sẽ yêu cầu tạo mật khẩu mới.
B. Khôi phục mật khẩu bằng cách gửi số seri của thiết bị đầy đủ cho Nhà An Toàn
Số seri có dạng:
quy trinh khoi phuc mat khau a
quy trinh khoi phuc mat khau 10
» Gửi mail yêu cầu reset mật khẩu vào email:
Miền Bắc :   hiep.nhaantoan@gmail.com
Miền Nam:   doannhaantoan@gmail.com
Thông tin hỗ trợ kỹ thuật:
Công ty cổ phần Nhà An Toàn
Nhà nhập khẩu – phân phối chính thức Hikvision tại Việt Nam
Miền Bắc: 04.37623200 nhánh từ 21 đến 24
Miền Nam: 08.38685689 nhánh từ 44 đến 46

HƯỚNG DẪN TỰ RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HIKVISION

08:20 |
HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HÌNH
Nhằm đem lại sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng đầu ghi hình NVR , Hikvision đưa ra hình thức khôi phục mật khẩu mới. Với sự thay đổi này, khách hàng có thể hoàn toàn chủ động tạo mật khẩu khi đã quên mật khẩu cũ.
Có 3 phương thức :
A.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt
 • Khách hàng tạo sẵn file reset mật khẩu ( GUID ) bằng trình duyệt
 • Khi quên mật khẩu, chỉ cần nhập file đã tạo sẵn này , sẽ reset mật khẩu
 • Mỗi file reset này chỉ dùng được 1 lần. Sau khi sử dụng xong, cần tạo một file mới để phòng trường hợp
 • Cho phép reset mật khẩu từ xa qua trình duyệt, qua Teamviewer
B.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên màn hình trực tiếp
 • Khách hàng tạo sẵn file reset mật khẩu ( GUID ) bằng màn hình tại chỗ ( sử dụng USB cắm vào đầu ghi hình )
 • Khi quên mật khẩu, chỉ cần nhập file đã tạo sẵn này , sẽ reset mật khẩu
 • Mỗi file reset này chỉ dùng được 1 lần. Sau khi sử dụng xong, cần tạo một file mới để phòng trường hợp .
C.Khôi phục mật khẩu bằng cách trả lời câu hỏi bí mật
 • Khách hàng trả lời 3 câu hỏi bí mật trong đầu ghi
 • Khi quên mật khẩu, chỉ cần trả lời đúng 3 câu hỏi này sẽ được khôi phục mật khẩu.
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
A.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt
Phần 1:  Tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt
Bước 1:  Vào Configuration xuất file reset mật khẩu
 reset mat khau hikvision 1
Bước 2 : Nhập mật khẩu hiện tại
reset mat khau hikvision 2
Bước 3: Chọn đường dẫn lưu file và lưu lại
reset mat khau hikvision 3
Thông báo thành công:
reset mat khau hikvision 4
Phần 2 : Reset mật khẩu bằng trình duyệt
Bước 1: Vào phần reset mật khẩu trên trình duyệt
reset mat khau hikvision 5
Bước 2 : Chọn phương thức reset mật khẩu
reset mat khau hikvision 6
Bước 3: Nếu nhập đúng file, thiết bị sẽ chuyển sang phần nhập mật khẩu mới
reset mat khau hikvision 7
Màn hình thông báo thành công:
reset mat khau hikvision 8
B.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên màn hình tại chỗ
Phần 1 : Tạo file reset mật khẩu
Bước 1: xuất file reset mật khẩu ( BẮT BUỘC PHẢI CÓ USB )
 reset mat khau hikvision 9
Bước 2 : Chọn ví trí lưu trên USB
reset mat khau hikvision 10
reset mat khau hikvision 11

Phần 2 : Reset mật khẩu trên màn hình tại chỗ ( BẮT BUỘC PHẢI CÓ USB )
 reset mat khau hikvision 12
reset mat khau hikvision 13
reset mat khau hikvision 14
reset mat khau hikvision 15
C.reset mật khẩu bầng câu hỏi bí mật
Phần 1: Trả lời các câu hỏi bí mật
Bước 1: Trả lời các câu hỏi bí mật
reset mat khau hikvision 16
Bước 2: Nhập mật khẩu hiện tại
reset mat khau hikvision 17
Bước 3: Trả lời các câu hỏi và lưu lại các câu trả lời
 reset mat khau hikvision 18
Phần 2: reset mật khẩu bằng file reset tạo sẵn trên màn hình trực tiếp
Bước 1: Đăng nhập vào trình duyệt
 reset mat khau hikvision 19
Bước 2: Trả lời các câu hỏi bí mật ( với các câu trả lời đã khai báo từ trước )
 reset mat khau hikvision 20
Bước 3: Tạo mật khẩu mới
 reset mat khau hikvision 21
Màn hình thông báo thành công:
reset mat khau hikvision 22

⇒ Download tài liệu này tại đây
Thông tin hỗ trợ kỹ thuật:
Công ty cổ phần Nhà An Toàn
Nhà nhập khẩu – phân phối chính thức Hikvision tại Việt Nam
Miền Bắc: 04.37623200 nhánh từ 21 đến 24
Miền Nam: 08.38685689 nhánh từ 44 đến 46

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN HIK-CONNECT & HIK-CONNECT ĐÁM MÂY TRÊN MOBILE APP

17:00 |

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN HIK-CONNECT & HIK-CONNECT ĐÁM MÂY TRÊN MOBILE APP

Bắt đầu từ ngày 03 tháng 01 năm 2017, cổng web Hik-Connectwww.hik-connect.com, sẽ cho phép đăng ký tài khoản, gán thiết bị, quản lý tập trung các thiết bị đã đăng ký vào nền tảng Hik-Connect với tên miền, và truy cập thiết bị qua đường dẫn tên miền bằng trình duyệt web. Với thiết bị đã gán vào HiDDNS, khách hàng vẫn có thể xem thiết bị trực tiếp thông qua tên miền URL (www.hik-online.com/tênMiền) bằng trình duyệt web, iVMS-4200 hoặc iVMS-4500.
Trong thời gian này, khách hàng có thể sử dụng Ứng dụng Hik-Connect (iOS & Android) để gán thiết bị được đăng ký để quản lý từ xa. Hikvision sẽ phát hành phiên bản mới của Ứng dụng Hik-Connect vào khoảng ngày 10 tháng 01 năm 2017, nếu như được Apple và Google Play chấp thuận. Vào lúc đó, khách hàng sẽ có thể gán thiết bị bằng phương thức Tên miền Hik-Connect, IP/Tên miền, và có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ PUSH thông báo báo động.
Dưới đây là tài liệu hướng dẫn đăng ký các dịch vụ Hik-Connect (Đám mây) và tên miền Hik-Connect trên trên Mobile App:
download

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN HIK-CONNECT & HIK-CONNECT ĐÁM MÂY TRÊN TRÌNH DUYỆT

17:00 |

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN HIK-CONNECT & HIK-CONNECT ĐÁM MÂY TRÊN TRÌNH DUYỆT

Trong thời gian này, khách hàng có thể sử dụng Ứng dụng Hik-Connect (iOS & Android) để gán thiết bị được đăng ký để quản lý từ xa. Hikvision sẽ phát hành phiên bản mới của Ứng dụng Hik-Connect vào khoảng ngày 10 tháng 01 năm 2017, nếu như được Apple và Google Play chấp thuận. Vào lúc đó, khách hàng sẽ có thể gán thiết bị bằng phương thức Tên miền Hik-Connect, IP/Tên miền, và có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ PUSH thông báo báo động.
Dưới đây là tài liệu hướng dẫn đăng ký các dịch vụ Hik-Connect (Đám mây) và tên miền Hik-Connect trên trên trình duyệt:

download

2 BƯỚC ĐỂ XÓA CAMERA IP VÀ ĐẦU GHI HIKVISION KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT (NẾU CẦN)

16:59 |

2 BƯỚC ĐỂ XÓA CAMERA IP VÀ ĐẦU GHI HIKVISION KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT (NẾU CẦN)

viber image

QUY TRÌNH KHÔI PHỤC MẬT KHẨU CHO SẢN PHẨM HIKVISION

16:57 |
QUY TRÌNH KHÔI PHỤC MẬT KHẨU
CHO SẢN PHẨM HIKVISION
» Gửi mail yêu cầu reset mật khẩu vào email:
Miền Bắc :   hiep.nhaantoan@gmail.com
Miền Nam:   doannhaantoan@gmail.com
» Link download phần mềm SADP và iVMS-4200
» Quy trình reset mất tối đa 30p trong giờ làm việc, tính từ khi Nhà An Toàn nhận được yêu cầu.
» Có 2 cách reset mật khẩu cho các thiết bị Hikvision. Riêng camera IP có thể áp dụng cách reset cứng bằng nút bấm trên camera.
» Link video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=mw621E9Pnb4
CÁCH 1 : KHÔI PHỤC MẬT KHẨU BẰNG CÁCH XUẤT FILE XML
A.Sử dụng SADP
quy trinh khoi phuc mat khau 1
quy trinh khoi phuc mat khau 2
quy trinh khoi phuc mat khau 3
Phần mềm sẽ xuất ra 1 file .XML. Nhà An Toàn sẽ gửi lại 1 file .XML để reset mật khẩu.
quy trinh khoi phuc mat khau 4
quy trinh khoi phuc mat khau 5
quy trinh khoi phuc mat khau 6B. Sử dụng iVMS-4200
Tuân theo quy trình tương tự, xuất file , gửi cho Nhà An Toàn và nhận file KEY.
quy trinh khoi phuc mat khau 7
Thực hiện theo quy trình
 1. Xuất file .XML
 2. Gửi file này cho Nhà An Toàn
 3. Nhận file reset mật khẩu từ Nhà An Toàn
 4. Tạo mật khẩu mới
CÁCH 2: KHÔI PHỤC MẬT KHẨU BẰNG CODE
A. Reset mật khẩu trên màn hình trực tiếp của đầu ghi hình
quy trinh khoi phuc mat khau 8
Click đúp chuột vào góc dưới bên trái bảng đăng nhập
quy trinh khoi phuc mat khau 9
 • Copy số SERIAL NO gửi cho Nhà An Toàn
 • Nhập SECURE CODE nhận được từ Nhà An Toàn. Thiết biị sẽ yêu cầu tạo mật khẩu mới.
B. Khôi phục mật khẩu bằng cách gửi số seri của thiết bị đầy đủ cho Nhà An Toàn
Số seri có dạng:
quy trinh khoi phuc mat khau a
quy trinh khoi phuc mat khau 10
» Gửi mail yêu cầu reset mật khẩu vào email:
Miền Bắc :   hiep.nhaantoan@gmail.com
Miền Nam:   doannhaantoan@gmail.com
Thông tin hỗ trợ kỹ thuật:
Công ty cổ phần Nhà An Toàn
Nhà nhập khẩu – phân phối chính thức Hikvision tại Việt Nam
Miền Bắc: 04.37623200 nhánh từ 21 đến 24
Miền Nam: 08.38685689 nhánh từ 44 đến 46

HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION

16:56 |
HƯỚNG DẪN RESET MẬT KHẨU ĐẦU GHI HÌNH
Nhằm đem lại sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng đầu ghi hình NVR , Hikvision đưa ra hình thức khôi phục mật khẩu mới. Với sự thay đổi này, khách hàng có thể hoàn toàn chủ động tạo mật khẩu khi đã quên mật khẩu cũ.
Có 3 phương thức :
A.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt
 • Khách hàng tạo sẵn file reset mật khẩu ( GUID ) bằng trình duyệt
 • Khi quên mật khẩu, chỉ cần nhập file đã tạo sẵn này , sẽ reset mật khẩu
 • Mỗi file reset này chỉ dùng được 1 lần. Sau khi sử dụng xong, cần tạo một file mới để phòng trường hợp
 • Cho phép reset mật khẩu từ xa qua trình duyệt, qua Teamviewer
B.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên màn hình trực tiếp
 • Khách hàng tạo sẵn file reset mật khẩu ( GUID ) bằng màn hình tại chỗ ( sử dụng USB cắm vào đầu ghi hình )
 • Khi quên mật khẩu, chỉ cần nhập file đã tạo sẵn này , sẽ reset mật khẩu
 • Mỗi file reset này chỉ dùng được 1 lần. Sau khi sử dụng xong, cần tạo một file mới để phòng trường hợp .
C.Khôi phục mật khẩu bằng cách trả lời câu hỏi bí mật
 • Khách hàng trả lời 3 câu hỏi bí mật trong đầu ghi
 • Khi quên mật khẩu, chỉ cần trả lời đúng 3 câu hỏi này sẽ được khôi phục mật khẩu.
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
A.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt
Phần 1:  Tạo file reset mật khẩu trên trình duyệt
Bước 1:  Vào Configuration xuất file reset mật khẩu
 reset mat khau hikvision 1
Bước 2 : Nhập mật khẩu hiện tại
reset mat khau hikvision 2
Bước 3: Chọn đường dẫn lưu file và lưu lại
reset mat khau hikvision 3
Thông báo thành công:
reset mat khau hikvision 4
Phần 2 : Reset mật khẩu bằng trình duyệt
Bước 1: Vào phần reset mật khẩu trên trình duyệt
reset mat khau hikvision 5
Bước 2 : Chọn phương thức reset mật khẩu
reset mat khau hikvision 6
Bước 3: Nếu nhập đúng file, thiết bị sẽ chuyển sang phần nhập mật khẩu mới
reset mat khau hikvision 7
Màn hình thông báo thành công:
reset mat khau hikvision 8
B.Khôi phục mật khẩu bằng cách tự tạo file reset mật khẩu trên màn hình tại chỗ
Phần 1 : Tạo file reset mật khẩu
Bước 1: xuất file reset mật khẩu ( BẮT BUỘC PHẢI CÓ USB )
 reset mat khau hikvision 9
Bước 2 : Chọn ví trí lưu trên USB
reset mat khau hikvision 10
reset mat khau hikvision 11

Phần 2 : Reset mật khẩu trên màn hình tại chỗ ( BẮT BUỘC PHẢI CÓ USB )
 reset mat khau hikvision 12
reset mat khau hikvision 13
reset mat khau hikvision 14
reset mat khau hikvision 15
C.reset mật khẩu bầng câu hỏi bí mật
Phần 1: Trả lời các câu hỏi bí mật
Bước 1: Trả lời các câu hỏi bí mật
reset mat khau hikvision 16
Bước 2: Nhập mật khẩu hiện tại
reset mat khau hikvision 17
Bước 3: Trả lời các câu hỏi và lưu lại các câu trả lời
 reset mat khau hikvision 18
Phần 2: reset mật khẩu bằng file reset tạo sẵn trên màn hình trực tiếp
Bước 1: Đăng nhập vào trình duyệt
 reset mat khau hikvision 19
Bước 2: Trả lời các câu hỏi bí mật ( với các câu trả lời đã khai báo từ trước )
 reset mat khau hikvision 20
Bước 3: Tạo mật khẩu mới
 reset mat khau hikvision 21
Màn hình thông báo thành công:
reset mat khau hikvision 22

⇒ Download tài liệu này tại đây
Thông tin hỗ trợ kỹ thuật:
Công ty cổ phần Nhà An Toàn
Nhà nhập khẩu – phân phối chính thức Hikvision tại Việt Nam
Miền Bắc: 04.37623200 nhánh từ 21 đến 24
Miền Nam: 08.38685689 nhánh từ 44 đến 46